Ödüller

 

1. 21. Klinik Eğitim Sempozyumu Araştırma Bildiri Ödülü, Türk Psikiyatri Derneği, 2017

2. 19. Klinik Eğitim Sempozyumu Araştırma Bildiri Ödülü, Türk Psikiyatri Derneği, 2015

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL,Şahin Berkan,AYDIN MUAZZEZ,BOZKURT ABDULLAH,KARAOSMAN TOLGA,ARAL ARMAĞAN,ÇOBANOĞLU CANSU,DUMAN KURT AYŞEGÜL,KESİM NERİMAN,ŞAHİN İREM,ürer emre (2019).  Use of machine learning methods in prediction of short-term outcome in autism spectrum disorders.  Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 29(3), 320-325., Doi: 10.1080/24750573.2018.1545334 (Yayın No: 4481050)

 

Şahin Berkan,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL,BOZKURT ABDULLAH,USTA MİRAÇ BARIŞ,AYDIN MUAZZEZ,ÇOBANOĞLU CANSU (2018).  The Relationship of Clinical Symptoms with Social Cognition in Children Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Specific Learning Disorder or Autism Spectrum Disorder.  Psychiatry Investigation, Doi: 10.30773/pi.2018.10.01 (Yayın No: 4517838)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,GÜMÜŞ YUSUF YASİN,ARAL ARMAĞAN,SAY GÖKÇE NUR,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2018).  Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı: Poliklinik Tedavilerinin Gözden Geçirilmesi.  Düşünen Adam Dergisi (Yayın No: 3607607)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,AKBAŞ SEHER,AYDIN BERNA (2018).  Behavioural problems associated with child sexual abuse in adolescents a retrospective study.  Konuralp Tıp Dergisi, 188-193., Doi: 10.18521/ktd.382121 (Yayın No: 5157035)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,GÜMÜŞ YUSUF YASİN,SAY GÖKÇE NUR,BOZKURT ABDULLAH,Şahin Berkan,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Basal blood DHEA-S/cortisol levels predicts EMDR treatment response in adolescents with PTSD.  Nordic Journal of Psychiatry, 1-9., Doi: 10.1080/08039488.2017.1406984 (Yayın No: 3649035)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,TUNÇEL ÖZGÜR KORHAN,AKBAŞ SEHER,AYDIN BERNA,SAY GÖKÇE NUR (2015).  Decreased dehydroepiandrosterone sulphate levels in adolescents with post-traumatic stress disorder after single sexual trauma.  Nordic Journal of Psychiatry, 70(2), 116-120., Doi: 10.3109/08039488.2015.1056752 (Yayın No: 1686447)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 

KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL,MÜJDECİ MAHMUT,USTA MİRAÇ BARIŞ,aydın muazzez,şahin berkan,ARAL ARMAĞAN,BOZKURT ABDULLAH,ÇOBANOĞLU CANSU,KARAOSMAN TOLGA,DUMAN KURT AYŞEGÜL,KESİM NERİMAN,ŞAHİN İREM (2017).  The predictive measures in toddlerhood for psychiatric morbidity in adolescence: 11-year follow-up.  ESCAP 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3540574)

Şahin Berkan,BOZKURT ABDULLAH,USTA MİRAÇ BARIŞ,ÇOBANOĞLU CANSU,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Platelet parameters in adolescents with Major Depresive Sisorder.  27. Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3549941)

ÇOBANOĞLU CANSU,ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,MÜJDECİ MAHMUT,Şahin Berkan,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  All Consultations referred to a child and adolescent psychiatry clinic in a year period.  27. Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3549946)

BOZKURT ABDULLAH,USTA MİRAÇ BARIŞ,Şahin Berkan,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Inflammation Markers for Children with Early-onset Bipolar Disorder.  27. Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3549951)

BOZKURT ABDULLAH,USTA MİRAÇ BARIŞ,Şahin Berkan,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Neutrophil/ Lymphocyte and Platele/ Lymphocyte rates in children Early-Onset Bipolar Disorder.  27. Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3549844)

KESİM NERİMAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Relationship between Anxiety and depression levels of mothers who refeered to psychiatry outpatient clinic and ADHD adn Distruptive Behaviour Disorders in their children.  27. Turkish Child and Adolescent Psychiatry Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3549847)

USTA MİRAÇ BARIŞ,ARAL ARMAĞAN,AKBAŞ SEHER,AYDIN BERNA (2015).  Behavioral assessment of child sexual abuse victims attending a child psychiatry clinic in Samsun  Turkey after a traumatic event.  7th international congress of psychopharmacology, 25(Ek:1), 118-118. (/)(Yayın No:1686346)

 

ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARAOSMAN TOLGA (2015).  Behavioral problems in preschool and school aged autism spectrum disorderchildren  associations with parent functional and psychological health  preliminary study.  7th international congress of psychopharmacology, 25(Ek:1), 104 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1686517)

 

ARAL ARMAĞAN,BOZKURT ABDULLAH,USTA MİRAÇ BARIŞ (2015).  Child sleeping behaviors that influence sleep problems in parents of children with autism spectrum disorder  preliminary study.  7th international congress of psychopharmacology, 25(Ek:1), 104 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1686511)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL,Yüce Murat (2014).  Mood dysregulation in children with attention deficit hyperactivity disorder: its effect on the response to methylphenidate treatment and functionality.  6th international congress on psychopharmacology (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3423342)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,Çakır Mahmut,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2013).  Comparison of short-acting and osmotic releasing form of methylphenidate in children diagnosed with attention deficit and hyperactivity disorder.  5th internation congress on psychopharmacology, 23(1), 93-94. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3423354)

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,ÜRER EMRE,ARAL ARMAĞAN,SAY GÖKÇE NUR,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL  Çocuk Psikiyatri Hastalarında Yatış Süresine Etki Eden Faktörler.  Klinik Psikiyatri Dergisi (Kontrol No: 3607620)

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Oros-Metilfenidat tedavisi sonrası gelişen Formikasyon ve görsel varsanı: olgu sunumu.  21. Klinik Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3491388)

BOZKURT ABDULLAH,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL,Şahin Berkan (2017).  Erken başlangıçlıl Bipolar Bozukluğu olan çocuklarda Nötrofil/lenfosit ve Trombosit/lenfosit oranları.  21. Klinik Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3491406)

USTA MİRAÇ BARIŞ (2017).  Cinsel istismar ve EMDR.  21. Klinik Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3491395)

USTA MİRAÇ BARIŞ,GÜMÜŞ YUSUF YASİN (2017).  Travma Sonrası Stres Bozukluğu olan adölesanlarda EMDR tedavi etkinliğinin ve plazma Kortizol/DHEA-S düzeylerinin değişiminin araştırılması.  21. Klinik Eğitim Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3491378)

BOZKURT ABDULLAH,USTA MİRAÇ BARIŞ,SAY GÖKÇE NUR,kartal ibrahim,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL,şahin berkan (2016).  Major Depresif Bozukluğu olan çocuklarda Nötrofil lenfosit ve Trombosit lenfosit oranları.  52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3247946)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,GÜMÜŞ YUSUF YASİN (2016).  Ulusal gazeteler DEHB ye ilişkin damgalama ve yanlış bilgilendirme.  52. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3247872)

 

USTA MİRAÇ BARIŞ,GÜMÜŞ YUSUF YASİN (2016).  Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı: Poliklinik Tedavilerinin Gözden Geçirilmesi.  26. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3423308)

Ürer Emre,SAY GÖKÇE NUR,USTA MİRAÇ BARIŞ (2016).  Suça Sürüklenen Çocuklarda Psikiyatrik Komorbidite.  Ulusal Anksiyete Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:3226379)

USTA MİRAÇ BARIŞ,ARAL ARMAĞAN,GÜMÜŞ YUSUF YASİN (2015).  Cinsel istismar mağduru adolesanlarda EMDR uygulaması ve tedavi yanıtı etkileyen faktörler.  51. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:1686947)

BOZKURT ABDULLAH,SAY GÖKÇE NUR,USTA MİRAÇ BARIŞ (2015).  Çocukluk Çağı Cinsel İstismarının Ortaya Çıkmasını Engelleyen Faktörler.  51. Ulusal Psikiyatri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1686965)

COŞKUN HÜSEYİN SİNA,USTA MİRAÇ BARIŞ,SAY FERHAT,YILDIRIM ABDURRAHMAN MURAT (2015).  Çocuklarda kırık sonrası görülen post travmatik stres bozukluğu  Ön çalışma sonuçları.  25. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1709804)

USTA MİRAÇ BARIŞ,AKBAŞ SEHER,TUNÇEL ÖZGÜR KORHAN (2015).  Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukuluğu ve HPA aksı  Ön Çalışma Sonuçları.  19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 26(Ek:1), 4 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1708625)

ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,BOZKURT ABDULLAH (2015).  Otizm Spektrum Bozukluklu Çocukların Ebeveyn Uykusunu Etkileyen Uyku Problemleri  Ön Çalışma.  25. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 22(Ek:1), 71 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1686962)

USTA MİRAÇ BARIŞ,ARAL ARMAĞAN,AKBAŞ SEHER (2015).  Cinsel İstismar Mağdurlarının Travmatik Yaşantı Sonrası Davranım Değerlendirmesi.  25. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 22(Ek:1), 45 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1686923)

USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL,Yüce Murat (2014).  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda ağır duygudurumu düzenleme bozukluğunun işlevselliğe ve metilfenidat tedavi yanıtna etkisi.  50. Ulusal Psikiyatri kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3552042)

ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,Yüce Murat (2014).  Pediatrik vakada valproik asit kullanımına bağlı eosinofilik plörezi.  50. Psikiyatri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3552046)

KARAOSMAN TOLGA,USTA MİRAÇ BARIŞ,Yüce Murat (2014).  Erken yaşam stresörü sonrası ortaya çıkan yaygın gelişimsel bozukluk olgusu.  50. Ulusal Psikiyatri kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3552043)

USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2014).  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda sosyal anksiyete bozukluğu komorbiditesi: anksiyöz ve karşı gelen çocukların karşılaştırılması.  24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3552058)

USTA MİRAÇ BARIŞ (2013).  Otizm, Dismorfizm, Epilepsi, Mental Retardasyon: 3 Kardeş Olgu.  Konya Otizm Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3551457)

Babadağı Zehra,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2013).  Asperger Bozukluğunda okul reddi: 5 olgu serisi.  Konya Otizm Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3551461)

Uçar Filiz,USTA MİRAÇ BARIŞ,Murat Yüce (2013).  IVF ile oluşan Üçüz Gebelik sonrası meydana gelen kardeşlerin tanıları üzerinden DEHB ve OSB komorbiditesi tartışması.  Konya Otizm Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3551462)

Çakır Mahmut,USTA MİRAÇ BARIŞ,MÜJDECİ MAHMUT,Oran Demir Meral,Yüce Murat (2013).  Çocuk Psikiyatri kliniğinde değerlendirilen ve erişkin psikiyatri servisinde yatıralarak takip edilen hastaların tanı ve tedavi profilleri.  23. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3551454)

 

Çakır Mahmut,USTA MİRAÇ BARIŞ,MÜJDECİ MAHMUT,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2013).  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve osgood-schlatter sendromu birlikteliği olan üç ergen olgu.  23. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No: 3551450)

USTA MİRAÇ BARIŞ,MÜJDECİ MAHMUT,Çakır Mahmut,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2013).  Williams Sendromuna eşlik eden psikiyatrik bozukluklar: 4 olgu sunumu.  23. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3551447)

 

MÜJDECİ MAHMUT,Çakır Mahmut,USTA MİRAÇ BARIŞ,Yüce Murat,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2013).  Bir yıllık dönemde OMÜ Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinden istenen konsültasyonların değerlendirilmesi.  23. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3551452)

Diğer Yayınlar

ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,SAY GÖKÇE NUR  Circumscribed Behavior in an Asperger’s Syndrome, Adolescent was Distinguished from Pedophilic Act: a case report.  Düşünen Adam Dergisi (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3607596)

USTA MİRAÇ BARIŞ,GÜMÜŞ YUSUF YASİN,ARAL ARMAĞAN,SAY GÖKÇE NUR,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL  Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı: Poliklinik Tedavilerinin Gözden Geçirilmesi.  Düşünen Adam Dergisi (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 3607607)

ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Valproic acid-induced eosinophilic pleural effusion in a patient with pediatric bipolar disorder.  Asia-Pacific Psychiatry (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3574477)

babadağı zehra,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  School Refusal in Asperger Disorder: Case series and literature overview.  Journal of Anatolian Medical Research (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3534999)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

Vaka Takdimi, ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,SAY GÖKÇE NUR  Circumscribed Behavior in an Asperger’s Syndrome, Adolescent was Distinguished from Pedophilic Act: a case report.  Düşünen Adam Dergisi (Yayın No: 3607596)

Kısa Makale, USTA MİRAÇ BARIŞ,GÜMÜŞ YUSUF YASİN,ARAL ARMAĞAN,SAY GÖKÇE NUR,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL  Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımı: Poliklinik Tedavilerinin Gözden Geçirilmesi.  Düşünen Adam Dergisi (Yayın No: 3607607)

Vaka Takdimi, ARAL ARMAĞAN,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  Valproic acid-induced eosinophilic pleural effusion in a patient with pediatric bipolar disorder.  Asia-Pacific Psychiatry (Yayın No: 3574477)

Vaka Takdimi, babadağı zehra,USTA MİRAÇ BARIŞ,KARABEKİROĞLU KORAY MEHMET ZEYNEL (2017).  School Refusal in Asperger Disorder: Case series and literature overview.  Journal of Anatolian Medical Research (Yayın No: 3534999)

Sertifika

EMDR Düzey 1 , EMDR temel eğitiminin teori ve teknik uygulama bölümlerini içeren eğitim., Davranış Bilimleri Enstitüsü, Sertifika, 10.06.2015 -12.12.2015 (Uluslararası)