childs drawing.jpg

     1988 yılında Samsun'da doğdum. İlk ve Ortaöğretimi Gülsüm Sami Kefeli İlköğretim Okulu'nda tamamladım. 2006 yılında Samsun Fen Lisesinden mezun oldum. 2006-2012 yılları arasında Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi'ni bitirdim.

   

     2013 yılında başladığım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini 2017 yılında tamamladım ve Uzman Doktor ünvanını aldım. 2017 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinir Bilimleri alanında doktora eğitimine devam etmekteyim. Zorunlu Hizmetimi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Psikiyatri Uzmanı olarak tamamladım.

   

     2019 yılı Haziran ayından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Çocuk Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaktayım. Biyoistatistik, yapay zeka ve kompüterize nöropsikolojik test uygulamaları ile ilgilenmekteyim.